Isikuandmete töötlemine, intellektuaalne omand, küpsised ja tehniline teave.

Käesoleva privaatsuspoliitika tingimused kehtivad Jalaravi kabinet OÜ poolt hallatava veebilehe www.jalaravikabinet.ee (edaspidi „veebileht“) kohta. Veebilehe kasutamisega kinnitab klient oma nõustumist käesoleva privaatsuspoliitikaga. Jalaravi kabinet OÜ jätab endale õiguse privaatsuspoliitika tingimusi muuta.

Isikuandmete töötlemine

Veebilehe www.jalaravikabinet.ee isikuandmete vastutav töötleja on Jalaravi kabinet OÜ (registrikood 14884712) asukohaga Narva mnt 13, Tallinn 10124 telefon +37255653180, broneeri@jalaravikabinet.ee. Vastutav töötleja on määranud andmekaitsespetsialisti, kelle kontaktandmed on: e-kiri sale@jalaravikabinet.ee

Meie klientide isikuandmete kaitsmine on Jalaravi kabinet OÜle tähtis. Seetõttu kogume ja töötleme isikuandmeid üksnes vastavalt isikuandmete kaitseseaduse nõuetele ning kooskõlas mistahes muude õigusaktidega. Jalaravi kabinet OÜ ei edasta klientide isikuandmeid kolmandatele volitamata isikutele.

Isikuandmete kogumine ja koosseis:

 • isikukood
 • nimi
 • elukoht
 • telefoninumber
 • e-maili aadress
 • info kliendi makse soorituse õnnestumise kohta
 • Teenuste tarbimisel tekkivad isikuandmed (nt meie iseteeninduse kasutamisel ostu või tellimuse sooritamisel meie poes või e-poes isiku kontaktandmete või ostueelistusi puudutavate andmete talletamisel (Jalaravi kabinet OÜ võib paluda teatud veebilehe aladel vabatahtlikult esitada isikuandmeid ja personaalset informatsiooni. Nõutavad isikuandmed võivad sisaldada nime, aadressi, postiindeksit, e-posti aadressi, telefoninumbrit ja teisi andmeid) järelmaksutaotluse esitamisel. Isikuandmeid kogume ka hooldustöö registreerimisel meie esindus(t)es või veebikeskkonnas.
 • Sinu poolt ilmselgelt avalikustatud isikuandmed (nt Jalaravi kabineti sotsiaalmeedias);
 • Sõltuvalt vajadusest ja asjaoludest võib Jalaravi kabinet OÜ töödelda üksnes osa eelnimetatud isikuandmetest.
 • Kolmandatelt isikutelt saadavad isikuandmed. (nt Jalaravi Tarbed OÜ e-pood)
 • Meie poolt loodud ja kombineeritud isikuandmed (näiteks tellimuste ajaloo nimistu, kauplused, kabinetid).

Muude andmete kogumine

 • Kogume ka isikustamata andmeid – andmeid, mida ei saa otseselt ühe kindla isikuga siduda (sugu, vanus, keele eelistus, asukoht). Võime koguda ka andmeid üldistatud klienditegevuste kohta meie poodides ja veebisaidil. Need andmed koondatakse ja neid kasutatakse selleks, et saaksime klientidele edastada kasulikumat teavet ja saaksime teada, millised veebisaidi, toodete ja teenuste osad on kõige huvipakkuvamad. Koondandmeid käsitletakse selles privaatsuspoliitikas isikustamata andmetena.

 

Turvalisus ja andmetele ligipääs

Isikuandmeid hoitakse serverites, mis asuvad Eestis. Isikuandmeid majutatakse www.ovatu.com broneerimissüsteemis, millele ligipääs on ainult paroolidega. Igal Jalaravi kabinet OÜ s töötaval töötajal on omad isiklikud ligipääsuks tunnused ja paroolid.

Juurdepääs isikuandmetele on üksnes Jalaravi kabinet OÜ määratud töötajatel, kes saavad vajadusel isikuandmeid töödelda, et lahendada veebilehe kasutamisega seonduvaid tehnilisi küsimusi.

Jalaravi kabinet OÜ rakendab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnilisi turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid hävimise, muutmise või loata juurdepääsu ja avalikustamise eest.

Isikuandmetega tutvumine ja parandamine
Isikuandmetega saab tutvuda ja teha parandusi veebilehe kasutajaprofiilis.

Kliendil on õigus:

 • tutvuda tema kohta kogutud andmetega,
 • nõuda ebaõigete andmete parandamist,
 • nõuda enda isikuandmete töötlemise lõpetamist ning teostada muid isikuandmete kaitse seadusest tulenevaid õigusi.

Täiendavad küsimused isikuandmete töötlemise kohta ja muud isikuandmete töötlemisega seotud taotlused või avaldused palume esitada andmekaitsespetsialistile.

Säilitamine
Kogutud andmete säilitamisel lähtume õigusaktides toodud tähtaegadest.

Kustutamine
Isikuandmete kustutamiseks palun pöörduge meie andmekaitsespetsialisti poole e-post sale@jalaravikabinet.ee. Kustutamistaotlusele vastatakse mitte hiljem kui kuu aja jooksul ning täpsustatakse andmete kustutamise perioodi.

Vaidluste lahendamine
Isikuandmete töötlemisega seotud vaidluste lahendamine toimub andmekaitsespetsialisti vahendusel. Järelevalveasutus on Eesti Andmekaitse Inspektsioon (info@aki.ee).

Intellektuaalne omand

Veebileht kuulub Jalaravi kabinet OÜ. Veebilehe sisu levitamine või ärilisteks eesmärkideks kasutamine täielikult või osaliselt, on keelatud ilma Jalaravi kabinet OÜ eelneva kirjaliku nõusolekuta. Jalaravi kabinet OÜ logo on registreeritud kaubamärk.

Välised lingid

Veebileht võib sisaldada viiteid või linke kolmandate osapoolte veebilehtedele, mille sisu ei kuulu Jalaravi kabinet OÜle. Jalaravi kabinet OÜ ei vastuta taoliste veebilehtede sisu või nende kasutamise mistahes tagajärgede eest.

Küpsised

Jalaravi kabinet OÜ kasutab veebilehel küpsiseid.

Küpsised sisaldavad informatsiooni, mis ei ole personaalselt identifitseeritav. Neid kasutatakse näiteks kasutaja määratud valikute salvestamiseks, statistika koostamiseks ning tuvastamaks, kuidas Jalaravi kabinet OÜ online broneeringu külastajad veebilehte kasutavad. See info võimaldab meil pidevalt arendada Jalaravi kabinet OÜ veebikeskkonda veelgi kasutajasõbralikumaks.

Veebilehel kasutatavad küpsised ei võimalda juurdepääsu kasutaja arvuti kõvakettal olevale informatsioonile. Kasutajad võivad oma brauserid seadistada selliselt, et need keelduvad küpsiste vastuvõtmisest, kuid see võib põhjustada tõrkeid veebilehtedel.

Pretensioonid

 • Pretensioonide esitamise aeg on eraisikule 24 kuud alates toote/teenuse osutamisest/ üleandmisest. Juriidiliste isikute puhul lähtutakse tootjapoolsest garantiiajast.
 • Pretensioonide esitamise aja jooksul on Tarbijal õigus toote/teenuse tasuta remondile või uuele teenusele. Kui viga on tekkinud tootja süül, kaetakse kõik materjali- ja tootmisvead.
 • Pretensioonide esitamise aluseks on ostu tõendav dokument.
 • Pretensioonide esitamise õigus ei laiene kahjudele, mis on tekkinud transpordil peale toote üleandmist ostjale või teise teenuseosutaja juures ostetud teenusele.

Kui tarbija ei nõustu Jalaravi kabinet OÜ seisukohaga, tuleb tarbijal tõendada seda, et:

 • tegemist on puudusega (asjatundja eksperthinnangu alusel);
 • puudus või selle põhjus eksisteeris toote üleandmise hetkel;
 • Jalaravi kabinet OÜ on puuduse eest vastutav;
 • Pretensiooni esitamise õiguse kasutamiseks tuleb pöörduda Jalaravi kabinet OÜ kabinettidesse ostudokumendil toodud aadressil või esitada kirjalik pretensioon e-posti aadressil sale@jalaravikabinet.ee ning Teid juhendatakse, kuidas kõnealuse toote/teenuse puhul edasi toimida.
 • Lisaks pretensiooni esitamise õigusest tulenevatele õigustele on ostjal ka kõik muud EV seadusandlusest tulenevad õigused. Neid saad lugeda siit:

Juhend- pretensiooni_esitamine_ja_garantii_ning_kaebuse_lahendamine